03-6759-6161(Tokyo)
06-7176-1830(Osaka)
092-415-3223(Fukuoka)
0285-20-5411(Koyama)

Press Contact

PR
japan-pr@teradata.com
03-6759-6151


Sales and Marketing

Solution.JP@Teradata.com

Tokyo Japan, Ltd. (Main Office)

2-23-1 Akasaka
Minato-ku
Tokyo 107-0052
Japan
Map

Osaka


3-5-12 Chuo-ku
Kitakyuhoji cho
3rd Floor Midosuji Honmachi Building
Osaka 541-0057
Japan
Map

Fukuoka


2-5-37Hakata-ku
Hakataekihigashi
Nikko Building
Fukuoka 812-0013
Japan
Map

Koyama Service Center

6-9-63 Tochigi Prefecture Oyama Ekihigashidori
6th Floor Koyama Fast Building
Koyama 323-0022
Map